โครงสร้างสมาคมฯสมัยที่ 21
โครงสร้างสมาคมฯสมัยที่ 21

จำนวนผู้เข้าชม

blog counter

หนังสือแจ้ง สอศ ต้นสังกัด เปิดการฝึกอบรมบีทีซี.วิสามัญ อศช.19 เม.ย.2561

มีลายเซ็นต์

หนังสือแจ้งฝึกอบรมผบ ลส วิสามัญ บีทีซี 19 เมย2561
โครงการฝึกอบรมผบ.ลส.วิสามัญขั้นบีทีซี.อศช 19 เมษายน 2561


โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C.

ระหว่างวันที่  23 - 29  เมษายน  2561ณ  ค่ายหลวงบ้านไร่  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษานายกสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมัย 21

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ(A.L.T.C.)

หนังสือแจ้งเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (เอ.ที.ซี.)

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (เอ.ที.ซี.) เฉพาะผู้บริหาร