ทำเนียบคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

1. นายไพฑูรย์ พันธ์ชาตรี (นายกสมาคมฯ) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยาการราชดำเนิน 378 ถ.อิสภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 โทร.0-2891-1610-5, 081-639-2165
2. นายอโศก ผุดผ่อง (อุปนายกฝ่ายบริหาร) 307 ซ.26 ถ.ลาดพร้าว ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 โทร. 081-824-9720, 081-820-9501
3. นายสมโภชน์ หลวงเทพ (อุปนายกฝ่ายวิชาการ) 1/4-5 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.081-832-4196, 032-313349-50
4. นายอนุวัฒน์ ชูทรัพย์ (อุปนายกฝ่ายกิจกรรม) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ ถ.นครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.081-915-3073
5. นายพรเทพ คล้ายพ่อค้า (อุปนายกฝ่ายบริการและประชาสัมพันธ์) 53/10 หมู่ ซอยสันติธรรม 2 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
6. นายอรรถ แสงจิตต์ (อุปนายกฝ่ายหาทุนและวิเทศสัมพันธ์) 1/76 หมู่บ้านแฮปปี้แลนด์ แกรนต์วิลล์ ถนนลาดพร้าว101 แยก53 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240
7. นายมงคลภัทร์ ธำรงสินสุวรรณ (เลขาธิการ) 23/9 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย14 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150 โทร.0-2877-0323, 086-970-1615
8. นางสาวกัญญา ต้นทองทิพย์ (รองเลขาธิการ) 82/394 ซอยซิเมนต์ไทย19 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 โทร.089-696-8969
9. นางนุชรี จันทร์ตรี (เหรัญญิกสมาคม) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยาการราชดำเนิน 378 ถ.อิสภาพ42 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ. 10600 โทร.0-28914-1610, 086-051-0346
10. นางสาวกชวรรณ หาญกล้า (ประธานฝ่ายพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ) 102/774 หมู่บ้านกฤษณา 2 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทร.063-127-3551
11. ว่าที่ ร.ต.จารุบุตร ทะสุวรรณ (ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 46/9 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร.084-721-5154
12. นางอมร ประภานนท์ (ประธานฝ่ายทะเบียนและสมาชิกภาพ) 15 อ่อนนุช 14 ซอยสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260 โทร.089-926-4483
13. นางพรมณี ศุภสุวรรณ (ประธานฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ) 28 หมู่ 10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.032-232168, 089-206-2475
14. นายประสงค์ ชัยสาร (ประธานฝ่ายพัฒนาลูกเสือและยุวชน) 175/8หมู่1 ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.081-207-9481
15. นายพิษณุวัตร สุนทรนันท (ประธานฝ่ายกิจกรรม)วิทยาลัยอาชีวศึกษา อาชีวศิลป์ ถ.นครชัยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 โทร.081-832-9131
16. นายสินาท ศรีสุวรรณ (ประธานฝ่ายกิจการพิเศษ) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยาการราชดำเนิน 378 ถ.อิสภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600 โทร.0-2891-1610-5
17. นายวสันต์ ด่านกิจเจริญ (ประธานฝ่ายบันทึกภาพและวารสาร) 28/24 หมู่1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.081-923-6078
18. ว่าที่ ร.ต.นิตินัย นิยมวัน (ประธานฝ่ายหาทุน/สิทธิประโยชน์)
19. นายศราวุธ ทรัพย์โหมด (ประธานฝ่ายพัสดุและโสดทัศนูปกรณ์) 378 ถ.อิสภาพ 42 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 โทร.095-580-1717
20. นายอุกฤษฎ์ ถินคำ (ประธานฝ่ายสื่อและนิทรรศการ) 102/10 หมู่ 3 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทร.081-686-1338
21. นายจงรักษ์ วงศ์เสวต (ประธานฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์) 15 ซอย 15 ถ. หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160 โทร.081-552-5202